kermušė


kermušė
kermušė̃ dkt. Nuláužti ker̃mušę.

.

Look at other dictionaries:

  • kermušė — kermušė̃ sf. (3b), kermùšė (2) K.Būg 1. R, MŽ, J, [K] grąžto spurgas ar galiukas: Nekraipyk grąžtą, nulauši kermušę Skdv. Be kermušė̃s grąžtas dera tik stebulėms Skdv. 2. MŽ, [K], K.Būg ratų grąžtas (stebulėms gręžti). 3. spragilo galva: Kai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Vocabulario indoeuropeo (sustantivos) — Esta es una lista de las raíces protoindoeuropeas más comunes. En general sólo se ofrece la lengua más representativa de cada una de las ramas del indoeuropeo. Todas las palabras se muestran en su declinación más representativa. Contenido 1… …   Wikipedia Español

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

  • Rams — Sm (Name verschiedener lauchartiger Gewächse) per. Wortschatz reg. (18. Jh., hochdeutsch in alter Zeit nicht bezeugt), mndd. ramese, remese Stammwort. Aus g. * hramesōn, auch in ae. hramsan. Aus ig. (eur.) * kromus , auch in gr. króm(m)yon… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

  • kermušas — sm. (1) išplėstoji grąžto ašmenų dalis, spurgas; žr. kermušė 1: Kermušas yra pats galiukas grąžto J. Kermušas nubuko, gręžiant nelenda J. Nusukau kermušą grąžtuo Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kermušinis — kermušìnis, ė adj. (2) → kermušė 1: Grąžtas kermušìnis yra greitesnis, o gvintinis lengvesnis Trk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kermušis — sm. 1. MŽ421, R314 grąžto galiukas, spurgas. 2. MŽ stebulės grąžtas; plg. kermušė 2. 3. CI1082, R, MŽ303 laukinis česnakas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukti — traukti, ia, ė I, K, J, Š, Rtr, DŽ, KŽ; SD113, SD258, Q658, R413, R, H, Sut, N, L, M 1. tr., intr. LL294, NdŽ suėmus ar paėmus už ko jėga stengtis artinti savęs link, versti pajudėti savęs link, tempti, tęsti: Dešine ranka traukiame žnyplėse… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ramp — ramp1 [ramp] n. [Fr rampe < OFr ramper: see RAMP2] 1. a sloping, sometimes curved, surface, walk, road, etc. joining different levels ☆ 2. a means for boarding or leaving a plane, as a staircase on wheels rolled up to the door 3. a concave… …   English World dictionary

  • ramson — ˈramzən, msən noun ( s) Etymology: Middle English ramsyn, from Old English hramsan, plural of hramsa; akin to Middle Low German ramese, remese ramson, Old High German ramusia, Swedish, Danish & Norwegian rams ramson, Middle Irish crim garlic,… …   Useful english dictionary